Neuropsykologi – Psykologi
Header

JeWe

Jewe AB ägs och drivs av Leg. Psykolog Gun-Inger Vestlund.

Företaget har inriktning neuropsykologisk utredningsverksamhet, handledning och utbildning kring neuropsykiatri/psykologi. Företaget erbjuder fullständiga utredningar som även innehåller diagnostik av andra psykiatriska svårigheter.

I företaget finns hög kompetens och möjligheter att genomföra snabbare utredningar på den ort där eventuell klient/patient bor.

Vi utför utredningar med frågeställnigen ADHD/ADD, Aspergers syndrom, Autism och Mental retardation samt övriga neuropsykiatrisk problematik som t ex Tourettes syndrom. Vidare görs bedömningar av funktionsnivå och differentialdiagnostik/diagnostik gentemot övrig psykiatrisk problematik. Affärsidén är hög kvalitet och hög tillgänglighet samt snabba utredningstider.

Jewe AB har kontrakt med landsting vilket gör att möjlighet finns till ett fritt vårdval även från andra landsting om kötiderna är långa.  I företaget finns ett antal underkonsulter som anlitas vid behov som leg. psykiatriker, leg. psykologer med erfarenhet från olika områden med flera.

Utredning utförs gällande såväl barn som vuxna.

Utbildning till socialtjänster, privata aktörer inom vård och även utredning gällande arbetsförmåga, styrkor och svagheter genomförs. Också utredning kring personskadeärenden, missbruksproblematik och SAVRY-bedömningar genomförs liksom skolutredningar.